Intrekking

Datum van laatste bijwerking: 26.04.2021

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om je contract met mijn JAMES Shop binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ilogs healthcare GmbH, Krone Platz 1, A-9020 Klagenfurt a. W., e-mail: sales@ilogs.care, Tel.: +43 463 504 197) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

De consument heeft geen recht op herroeping van overeenkomsten voor:
Goederen die worden vervaardigd volgens de specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U moet alleen de waardevermindering van de goederen betalen als deze waardevermindering te wijten is aan uw behandeling van de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Annuleringsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug. Formulier en stuur het terug.

JAMES gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media aan te bieden en het verkeer op onze website te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media, reclame- en analysepartners. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die u aan hen hebt verstrekt of die zij tijdens uw gebruik van de Diensten hebben verzameld.